P2G

P2G

Power to Gas
Het omzetten van (duurzame) elektriciteit in brandbaar gas;
of omzetten in vloeibare brandstoffen.
Het omzetten van CO2 uit de lucht in koolwaterstoffen;
eventueel de lucht uit een steenkolencentrale.
Waterstof
1800: Volta: electrolysis

2015: TUD: solar panels

 

Methaan
1910: Sabatier: Catalyst
Methanol
1923: Fischer-Tropsch: Catalyst